ประเภทธุรกิจ

-INTERNATIONAL SEA & AIR FREIGTH FORWARDER. -IMPORT & EXPORT CUSTOMS CLEARANCE, DOOR-TO-DOOR SERVICE -WARE HOUSE, PACKING, CRATING SERVICE -LOCAL DOMESTIC REMOVAL & RELOATION SERVICE -WORLDWIDE EXPRESS COURIER SERVICE -DOMESTIC BUYING AGENT SERVICE -CHIANG MAI - BANGKOK TRANSPORTATION

ผู้นำด้านบริการขนส่งด่วน และจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ที่รับประกันความปลอดภัยในการจัดส่ง

ชิปปิ้ง

ผู้นำด้านบริการขนส่งด่วน และจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ที่รับประกันความปลอดภัยในการจัดส่ง

ผู้นำด้านบริการขนส่งด่วน และจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ที่รับประกันความปลอดภัยในการจัดส่ง

ผู้นำด้านบริการขนส่งด่วน และจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ที่รับประกันความปลอดภัยในการจัดส่ง

- ตัวแทน ขนส่งสินค้าทางอากาศ เชียงใหม่ / เชียงราย - บริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง - รับดำเนินพิธีศุลกากร ขาเข้า / ขาออก / เชียงใหม่ / เชียงราย / กรุงเทพฯ - ขนส่งสินค้าทั่วประเทศระบบคอนเทนเนอร์ - ลาก / บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ 20', 40' Refrigerator - บริการคลังสินค้า / ขนถ่ายสินค้า / ขนย้ายสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วยศักยภาพสูง มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของสินค้า รับส่งสินค้าทุกขนาดไม่ว่าจะเล็ก กลาง ใหญ่ ปริมาณมากหรือเล็กน้อย เราพร้อมยินดีให้บริการส่งขนอย่างรวดเร็วและทันใจ บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงและราคาประหยัด

ตัวแทนขนส่งสินค้านำเข้า ส่งออก ทางอากาศ

ตัวแทนขนส่งสินค้านำเข้า ส่งออก ทางอากาศ