ประเภทธุรกิจ

ชิปปิ้ง-บริการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด

นำเข้าแผ่นพลาสติก

ชิปปิ้ง, พิธีการ, ขนส่ง, คลังสินค้า

บริการเกี่ยวกับการนำเข้าเรือยอร์ทแบบครบวงจร เสียภาษีนำเข้า จดทะเบียนเรือไทย โอนทะเบียน ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ เพิ่ม / ลด คนประจำเรือ เปลี่ยนชื่อเรือ จัดทำใบประกาศนียบัตรนายเรือ

รับขนส่งสินค้าทางเรือ-เครื่องบิน ออกนอกประเทศทั่วโลก

ตัวแทนนำเข้าและส่งออก

บริการด้าน sipping เป็นตัวแทนลูกค้าที่นำสินค้าเข้ามาและส่งออก

ให้บริการนายหน้าและตัวแทน ศุลกากร ดำเนินการส่งออกสินค้าทางเรือ

นำเข้าแผ่นพลาสติก