ประเภทธุรกิจ

วางประกันค่าภาษีอากรศุลกากรให้แก่กรมศุลกากรแทนผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า ผ่านพิธีการศุลกากร เคลียร์ภาษีศุลกากร บริการออกสินค้า ออกของ นำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือสงขลาและด่านศุลกากรอื่นๆ เป็นตัวแทนสายการเดินอากาศ ทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เคลียร์สินค้า

& liquid transportation customs clearance:  ดำเนินพิธีการด้านศุลกากร, คีย์เอกสารด้วยระบบ ecustoms paperless, boi, ทวิ 19, เขตการค้าเสรี, เขตปลอดอากร, re-import/export, การใช้ฟอร์มต่างๆ ( form a, ai, c, d, e  etc.)

ติดต่อบริษัทเหวยหมิงได้ ยินดีให้บริการ,บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรครบวงจร แบบเอกสารและบริการล่ามภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน บริหารระบบโลจิสติคส์เพื่อการพาณิชย์ครบวงจร คลังสินค้า รับขนเครื่องจักร และการกระจายสินค้า ชิปปิ้ง ขนส่ง shipping เฟรท freight ศุลกากร customs transportion นำเข้า-ส่งออก import and

ติดต่อบริษัทเหวยหมิงได้ ยินดีให้บริการ,บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรครบวงจร แบบเอกสารและบริการล่ามภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน บริหารระบบโลจิสติคส์เพื่อการพาณิชย์ครบวงจร คลังสินค้า รับขนเครื่องจักร และการกระจายสินค้า ชิปปิ้ง ขนส่ง shipping เฟรท freight ศุลกากร customs transportion นำเข้า-ส่งออก import and

ชิปปิ้ง-บริการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด

บริการขนส่งสินค้า ดำเนินการตามพิธีการศุลกากรทั้งทางบก,ทางน้ำ,ทางอากาศ

บริการพิธีการนำเข้าส่งออกทางบก พิธีการนำเข้าส่งออกทางเรือ พิธีการนำเข้าส่งออกทางอากาศ, บริการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ, งานขอคืนอากร งานนำเข้าและส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

ขนส่งสินค้าทางเรือ และอากาศทั่วโลก บริการทำพิธีการทางศุลกากรชิปปิ้ง รับจัดหีบห่อ และ รับบริการขนส่งสินค้า ทั่วประเทศทางรถ ชิปปิ้ง ออกของ ขนส่ง คาร์โก้ โลจิสติกส์

บริการพิธีการทางศุลกากร นำเข้า ส่งออก