ประเภทธุรกิจ

วิศวกร วิศวกร-ที่ปรึกษา ธุรกิจ-ที่ปรึกษา ก่อสร้าง-ผู้ออกแบบ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรโครงงานอุตสาหกรรม วิศวกรโยธา

ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง,ออกแบบ,วิศวกรรม,สถาปัตยกรรม

ตรวจสอบอาคารโรงงาน โดย คุณวิสูตร ทองวิวัฒน์ วิศวกรโยธา ส.ย. 4097,วิศวกรสิ่งแวดล้อม ภส 219 ผู้ตรวจสอบอาคาร น0097/2550 ซึ่งมีความรู้และความสามารถในการตรวจสอบอาคาร โครงสร้างอาคาร ระบบความปลอดภัยในอาคาร รวมถึงการดัดแปลงต่อเติมอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ป้ายทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ระบบไฟฟ้า และแผนบริหารการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริการคำปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง,ให้บริการตั้งแต่เริ่มโครงการในการวางแผนงานแนะนำวิธีการก่อสร้าง,จัดหาผู้รับเหมา,ควบคุมงานก่อสร้างจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ

ที่ปรึกษาทางด้านก่อสร้าง

รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษา ควบคุมงาน ก่อสร้าง

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสะพาน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบและให้คำปรึกษา