ประเภทธุรกิจ

- บริการฝึกอบรมปั้นจั่น (เครน) ทุกชนิด, รถยก (Fork-Lift), รถกระเช้า, ลิฟท์ - บริการตรวจสอบ ทดสอบ (Test Load) เครน, รถยก, ลิฟท์, รถกระเช้าตามกฎหมาย อบรมรถกระเช้าไฟฟ้า, อบรมเครน, ปั้นจั่น, อบรมรถยก, ตรวจสอบรถยก, ทดสอบทาวเวอร์เครน, อบรมทาวเวอร์เครน, อบรมรถ X-Lift

สำหรับการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน การส่งเสริมการลงทุน / บริการ วางโครงการ อำนวยการ ตรวจสอบ สำหรับการก่อสร้างโรงงาน / จัดอบรมความรู้ทางวิศวกรรม สำหรับวิศวกร และช่างปฏิบัติงาน

สำหรับการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน การส่งเสริมการลงทุน / บริการ วางโครงการ อำนวยการ ตรวจสอบ สำหรับการก่อสร้างโรงงาน / จัดอบรมความรู้ทางวิศวกรรม สำหรับวิศวกร และช่างปฏิบัติงาน

มาตรฐาน ม.อ.ก  (tis) ราคายุติธรรม เหมาะแก่การใช้ เรายินให้บริการทุกพื้นที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ อยุธยา สระบุรี เชียงใหม่ และทั่วประเทศ เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ ที่พร้อมในการให้บริการ

อบรม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมด้านระบบงานเครน ด้านเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักร

ที่ปรึกษาด้านวิศวกร

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทผู้ให้บริการ Integrated EPC แห่งแรกของประเทศไทย บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ วิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ๖Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of

นำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท

ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา ให้บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสำหรับสาขาต่างๆเช่นน้ำมันและก๊าซโรงงานปิโตรเคมีอาคารโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแบบครบวงจรให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่หลากหลายในสาขาต่างๆ