ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง,ออกแบบ,วิศวกรรม,สถาปัตยกรรม

บริการคำปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง,ให้บริการตั้งแต่เริ่มโครงการในการวางแผนงานแนะนำวิธีการก่อสร้าง,จัดหาผู้รับเหมา,ควบคุมงานก่อสร้างจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ

ตรวจสอบอาคารโรงงาน โดย คุณวิสูตร ทองวิวัฒน์ วิศวกรโยธา ส.ย. 4097,วิศวกรสิ่งแวดล้อม ภส 219 ผู้ตรวจสอบอาคาร น0097/2550 ซึ่งมีความรู้และความสามารถในการตรวจสอบอาคาร โครงสร้างอาคาร ระบบความปลอดภัยในอาคาร รวมถึงการดัดแปลงต่อเติมอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ป้ายทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ระบบไฟฟ้า และแผนบริหารการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษา ควบคุมงาน ก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบและให้คำปรึกษา

บริษัท อาร์ทีเลีย คอร์เนอร์สโตน จำกัด รับปรึกษาก่อสร้าง โปรเจคอาคารสูง ควบคุมงานงานก่อสร้าง และตรวจสอบงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ตรวจสอบหม้อน้ำไอน้ำ ตรวจสอบลิฟต์ ตรวจสอบเครน ตรวจสอบระบบทำความเย็น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า บริการตรวจรับบ้าน คอนโด โรงแรมก่อนโอน เขียนแบบก่อสร้างและแบบยื่นขออนุญาต

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสะพาน

เป็นที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรม ก่อสร้าง