ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่าย สำลี

ผลิตสำลี

สำลี

ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ไม้ปั่นหู (คัตตั้นบัด Cotton Bud) สำลีก้อน สำลีแผ่น

ผลิตสำลี

ผลิตและจัดจำหน่ายสำลี

เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตสำลีทางการแพทย์และสำลีเสริมสวยที่มีคุณภาพ สะอาด ซึมซับได้ดีผ่านการฆ่าเชื้อและ ปราศจากสารเรืองแสง เช่น สำลีเส้น สำลีซับเลือด ผ้าก๊อส แผ่นปิดตา หน้ากาก หมวก สำลีม้วน สำลีแผ่น สำลีก้อนกลม และคอตตอนบัดส์

โรงงานผลิตสำลี

ผลิตสำลี