ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่าย สำลี

เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตสำลีทางการแพทย์และสำลีเสริมสวยที่มีคุณภาพ สะอาด ซึมซับได้ดีผ่านการฆ่าเชื้อและ ปราศจากสารเรืองแสง เช่น สำลีเส้น สำลีซับเลือด ผ้าก๊อส แผ่นปิดตา หน้ากาก หมวก สำลีม้วน สำลีแผ่น สำลีก้อนกลม และคอตตอนบัดส์

โรงงานผลิตสำลี

ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ไม้ปั่นหู (คัตตั้นบัด Cotton Bud) สำลีก้อน สำลีแผ่น

ผลิตสำลี

ผลิตและจัดจำหน่ายสำลี

ผลิตสำลี

ผลิตไม้ปั่นหู สำลีก้อน สำลีแผ่น

ก้านสำลีปั่นหู