ประเภทธุรกิจ

บริษัท สหสินวัฒนาแป้งแปรรูป จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังแปรรูป วัตถุดิบหลักที่จำเป็น คือ รากมันสำปะหลัง โดยส่วนใหญ่แล้วผลิตจากเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเกษตรในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออก

เป็นโรงงานผู้ผลิต จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิต ขนมจีนอบแห้ง เส้นหมี่, เส้นหมี่ข้าวกล้อง แป้งข้าวเจ้า, แป้งข้าวเหนียว, แป้งกรอบ, แป้งข้าวโพดกรอบและ แป้งสูตรต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรม อาหาร

จำหน่ายแป้งข้าวโพดเช่นแป้งข้าวโพด,โปรตีนจากข้าวโพด,กากข้าวโพด

บริษัท บิ๊ก ทรี (15) จำกัด จำหน่าย แป้งสำหรับทำอาหาร ทำขนม เช่นแป้งมัน, แป้งมันสำปะหลัง, แป้งสาลี, แป้งข้าวเจ้า, แป้งข้าวโพด และแป้งทำอาหาร เป็นต้น

ผู้ผลิตแป้งสาลี, แป้งมันฝรั่ง, แป้งข้าวโพด, แป้งอาหาร, มาการีน, เนยเทียม, ไขมันพืชผสม, น้ำมันพืช, เบเกอรี่, เบเกอรี่แช่แข็ง ส่วนผสมเบอเกอรี่และวัตถุเจือปนในอาหารต่าง ๆ

ผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง แป้งผสมและแป้งดัดแปลง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และขนมโมจิเบเกอรี่

จำหน่ายแป้งข้าวโพดเช่นแป้งข้าวโพด,โปรตีนจากข้าวโพด,กากข้าวโพด

บริษัท ฟู้ดเทรนด์ จำกัด ผู้ผลิตแป้งผสม หรือแป้งสำเร็จรูปสำหรับขนมปัง และประกอบอาหารอื่นๆ

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันดัดแปรอาหารมอลโตเด็กซ์ตรินและแป้งพรีเจลาติไนซ์คุณภาพเยี่ยม TapioPLUS™ Native Starch, TapioPRO™ Food Modified Starch, TapioPLEX™ Medical Ingredient Starch, NeoMALDEX™ Maltodextrin

ผู้ผลิต แป้งสาลี, เนยเทียม, แป้งข้าวโพด, เบเกอรี่แช่แข็ง