บริษัท สหสินวัฒนาแป้งแปรรูป จำกัด

ที่อยู่
129/8 หมู่8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
12.9263656, 102.2654718

สินค้าและบริการ

บริษัท สหสินวัฒนาแป้งแปรรูป จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังแปรรูป วัตถุดิบหลักที่จำเป็น คือ รากมันสำปะหลัง โดยส่วนใหญ่แล้วผลิตจากเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเกษตรในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออก