ประเภทธุรกิจ

โกกิ แป้ง แป้งทอดกรอบ เกล็ดขนมปัง ซูเชฟ ผงปรุงอาหาร ผงปรุงสำเร็จ เบเกอรี่ แป้งทอดเทมปุระ แป้งเทมปุระทอดกรอบ แป้งประกอบอาหารโกกิ

แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง สาคู แป้งผสม Batter Mix แป้งทำอาหาร ส่วนประกอบอาหาร Food Ingredients แป้งผสม แป้งทำขนมปัง Mixed Flour Gluten Free, Bread Crumbs, Rice Products, Rice, Dampling, Rice Cake, ขนมหวาน อาหารไทย โมชิ ไดฟูกุ

เป็นโรงงานผู้ผลิต จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิต ขนมจีนอบแห้ง เส้นหมี่, เส้นหมี่ข้าวกล้อง แป้งข้าวเจ้า, แป้งข้าวเหนียว, แป้งกรอบ, แป้งข้าวโพดกรอบและ แป้งสูตรต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรม อาหาร

บริษัท บิ๊ก ทรี (15) จำกัด จำหน่าย แป้งสำหรับทำอาหาร ทำขนม เช่นแป้งมัน, แป้งมันสำปะหลัง, แป้งสาลี, แป้งข้าวเจ้า, แป้งข้าวโพด และแป้งทำอาหาร เป็นต้น

บริษัท สหสินวัฒนาแป้งแปรรูป จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังแปรรูป วัตถุดิบหลักที่จำเป็น คือ รากมันสำปะหลัง โดยส่วนใหญ่แล้วผลิตจากเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเกษตรในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออก

จำหน่ายแป้งข้าวโพดเช่นแป้งข้าวโพด,โปรตีนจากข้าวโพด,กากข้าวโพด

เป็นโรงงานผู้ผลิต จัดจำหน่าย และรับจ้างผลิต ขนมจีนอบแห้ง เส้นหมี่, เส้นหมี่ข้าวกล้อง แป้งข้าวเจ้า, แป้งข้าวเหนียว, แป้งกรอบ, แป้งข้าวโพดกรอบและ แป้งสูตรต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรม อาหาร

ผู้ผลิตแป้งสาลี, แป้งมันฝรั่ง, แป้งข้าวโพด, แป้งอาหาร, มาการีน, เนยเทียม, ไขมันพืชผสม, น้ำมันพืช, เบเกอรี่, เบเกอรี่แช่แข็ง ส่วนผสมเบอเกอรี่และวัตถุเจือปนในอาหารต่าง ๆ

จำหน่ายแป้งข้าวโพดเช่นแป้งข้าวโพด,โปรตีนจากข้าวโพด,กากข้าวโพด

ผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง แป้งผสมและแป้งดัดแปลง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และขนมโมจิเบเกอรี่