ประเภทธุรกิจ

ผลิตและส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง

เนื้อปลาบดแช่แข็ง ส่งออก

ส่งออก อาหารทะเลแช่แข็ง

ส่งออก อาหารทะเลแช่แข็ง