ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตไก่แช่แข็ง

ผลิต-รับผลิต-จำหน่าย, ส่งออก อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

อาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพแช่แข็ง

ผลิตปูอัดแช่แข็ง

อาหารสดแปรรูป แบบแช่แข็ง อาหารแห้ง แช่เย็น เช่น ลูกชิ้นกุ้ง ปลายอ ทอดมัน ลูกชิ้นปลา ปลาบึกแล่ชิ้น ปลาดุกหั่นแว่น ปลาคังแล่ชิ้น

จำหน่ายอาหารสดแช่แข็ง

อาหารแช่แข็ง แกง ของหวาน

ผลิต-รับผลิต-จำหน่าย, ส่งออก อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตปูอัดแช่แข็ง