บริษัท อกรีซอส จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105532099315

ที่อยู่
ห้อง 416 แอมบาสเดอร์คอร์ท 76/1 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00
พิกัด
13.736486, 100.542181

สินค้าและบริการ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการ การเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจัดการกับปัญหาพื้นฐานที่องค์กรอาหารและธุรกิจการเกษตรเผชิญอยู่รวมถึงการขาดความรู้ การติดต่อในท้องถิ่นการขาดแคลนข้อมูลและการขาดแคลนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยตลาดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ การทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน