บริษัท เอ็นเนอร์ยี่แอนด์ครีเอติวิตี้คอนซัลแตนท์ส จำกัด

ที่อยู่
3/193 หมู่ 1 ซอยพิงนคร 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
พิกัด
13.906767566304, 100.56203931567

สินค้าและบริการ

ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารการอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วยเทคนิค DSM by HAT การอบรมวิศวกรรมคุณค่าเชิงปฏิบัติ (Value Engineering Work Shop Seminar)