Business Type

จำหน่าย ขาแขวน LCD & Plasma สายเคเบิล จอโปรเจคเตอร์ และติดตั้ง

จำหน่ายและผลิต ขาแขวน LCD ติดผนังและแขวนเพดาน,รับซ่อม LCD

จำหน่ายอุปอิเล็กทรอนิคส์เครื่องเสียง

อุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์

จำหน่ายอุปกรณ์, อะไหล่เครื่องเสียง

ผู้ผลิตสายคอนเนคเตอร์

จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร วิทยุสื่อสาร

ผลิตอุปกรณ์ประกอบวิทยุ โทรทัศน์