Business Type

flat slider, divider, shelf talker, hook

ออกแบบ ผลิต ฉลากติดผลไม้สด

ผลิตป้ายแถบตรา ป้ายลาเบล

ขายปลีก-ส่งป้ายแสดงราคาสินค้าทำจากพลาสติกหรือโลหะ

ออกแบบ, ผลิต ให้คำปรึกษา ฉลากฟิล์ม แคปซิล, ฟิล์มปิดฝาถ้วยน้ำดื่ม, น้ำผลไม้, ฝาซีล, ฉลากสวมขวดน้ำดื่ม, ฉลากสวมขวดน้ำผลไม้ ฯลฯ