Online Catalog

อู่ติดตั้งแท็งก์รถบรรทุก

Brand :  Nikom Tanger
Add to RFQ

อู่ติดตั้งแท็งก์รถบรรทุก

อู่ติดตั้งแท็งก์รถบรรทุก ชลบุรึ นิคมแท็งก์เกอร์ รับออกแบบแท็งก์และติดตั้งบนรถบรรทุก รับออกแบบสร้างแทงค์น้ำมัน, แทงก์ยางมะตอย, แทงค์น้ำ, แทงค์ดูดน้ำเสีย, แทงค์บนรถพวงและรถเทเลอร์ รับผลิตแท็งก์บรรจุของเหลวเพื่อการขนส่ง

  • มีเลขทะเบียนแท็งก์ทุกใบ  ถูกต้องตามกฏหมายจดทะเบียนกรมการขนส่ง
  • มีรับประกันคุณภาพแท็งก์หลังการติดตั้ง  ออกแบบและติดต้ังโดยเป็นผู้ชำนาญงานกว่า 30 ปี  
  • งานประกอบแท็งก์ละเอียดอุปกรณ์ทุกชิ้นแนวเชื่อมสนิทไร้รอยรั่ว ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

อู่ติดตั้งแท็งก์รถบรรทุก ชลบุรี

Usability

บริษัท นิคมแท็งก์เกอร์ จำกัด ผู้ชำนาญด้านการออกแบบแท็งก์ติดรถบรรทุก และรับออกแบบสร้างแทงค์บรรจุของเหลว ทุกชนิด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่ง


Please request for more details or contact our customer service for more information.