ประเภทธุรกิจ

ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับในส่วนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าหัตถกรรมของภาคเหนือ

บริการออกสินค้า ออกของ นำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือสงขลาและด่านศุลกากรอื่นๆ เป็นตัวแทนสายการเดินอากาศ ทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เคลียร์สินค้า สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สัตหีบ รับงานชิปปิ้งด่านการค้าชายแดนต่างๆ ตลอดจนการส่งออก รับเคลียร์ปัญหางานภาษีศุลกากร การขอชดเชยส่งออก

ส่งออกสินค้าสิ่งทอ

ส่งออกสินค้าสิ่งทอ

ส่งออกสินค้า (อาหาร)

ส่งออกสินค้า

ส่งออกสินค้า

ส่งออกสินค้า

ส่งออกสินค้า

ส่งออกสินค้า