ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายปูนตราเสือดำ มีทั้งปูนกาวปูกระเบื้อง ปูนแต่งผิว ปูนฉาบคอนกรีต ปูนเทปรับพื้น

ปูนซีเมนต์

ขายปลีกซีเมนต์ วัสดุสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์การก่อสร้าง

ปูนซีเมนต์

เอเย่นต์ปูนซีเมนต์

จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง

ซีเมนต์บล็อก

จำหน่ายอุปกร์ก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ (ใส่ถุง)