ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย ให้เช่า บริการติดตั้งและบริการงานระบบเสียงประชุมสัมมนา ระบบประชุมแปลภาษาออนไลน์และออฟไลน์ ให้เช่าบูธล่ามเก็บเสียงหรือตู้ล่ามเก็บเสียง interpreter sound proof booth ให้เช่าชุดหูฟัง tg-01 ชุดรับสัญญาณในห้องประชุมสัมมนา หูฟังแปลภาษาแบบเรียลไทม์ ให้เช่าชุดหูฟัง tg-02 อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงบรรยาย

ศูนย์การแปลสยาม 1989 รับแปลเอกสารทุกชนิด ทุกภาษา ทั้งไทยแปลเป็น อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์, สเปน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, ภาษาอาหรับ, ลาว, เมียนม่า, เวียดนาม, กัมพูชา และนานาชาติ และรับแปลภาษาต่างชาติเป็นภาษาไทย แปลเอกสาร จดหมายรับรองโดยสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย และกระทรวงต่างประเทศ

ให้ บริการงานแปล และ บริการงานล่าม ทุกประเภท ทุกสาขา โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน การแปล และ การล่าม ที่มีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการ อุปกรณ์การล่าม หูฟังแปลภาษา, บูธล่าม, ตู้ล่าม อุปกรณ์แปลภาษา ที่ทันสมัย บริการแปลภาษา ต่างๆ Translation โดยนักแปล Translator ผู้ชำนาญ สามารถ แปลเอกสาร แปลข่าว แปลสิ่งพิมพ์

ศูนย์การแปลรักภาษา รับงานแปลเอกสาร ประเภทต่างๆ ( Translation Service) แปลภาษาจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย และรับแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศ ครอบคลุม ภาษาอังกฤษ ฝั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาเมียนม่า พม่า ลาว เขมร กัมพูชา เวียดนาม มลายู อินโดนีเซีย อาราเบียน อาหรับ รับจ้างแปลจดหมาย

ศูนย์การแปลรักภาษา รับงานแปลเอกสาร ประเภทต่างๆ ( Translation Service) แปลภาษาจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย และรับแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศ ครอบคลุม ภาษาอังกฤษ ฝั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาเมียนม่า พม่า ลาว เขมร กัมพูชา เวียดนาม มลายู อินโดนีเซีย อาราเบียน อาหรับ รับจ้างแปลจดหมาย

ศูนย์การแปลรักภาษา รับงานแปลเอกสาร ประเภทต่างๆ ( Translation Service) แปลภาษาจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย และรับแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศ ครอบคลุม ภาษาอังกฤษ ฝั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาเมียนม่า พม่า ลาว เขมร กัมพูชา เวียดนาม มลายู อินโดนีเซีย อาราเบียน อาหรับ รับจ้างแปลจดหมาย

ศูนย์การแปลรักภาษา รับงานแปลเอกสาร ประเภทต่างๆ ( Translation Service) แปลภาษาจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย และรับแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศ ครอบคลุม ภาษาอังกฤษ ฝั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน รัสเซีย ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาเมียนม่า พม่า ลาว เขมร กัมพูชา เวียดนาม มลายู อินโดนีเซีย อาราเบียน อาหรับ รับจ้างแปลจดหมาย

บริษัท วรนิติ จำกัด (WORANITI CO., LTD.) มีบริการแปลและล่ามทุกภาษา เช่น อังกฤษ, จีน, ไต้หวัน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ลาว, เขมร, อาหรับ, อินโดนีเซีย, มาเล, พม่า, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, รัสเซียและอื่น ๆ 1.บริการงานแปลที่มีตราประทับรับรองและรับดำเนินการประทับตราโนตารี่พับลิค, สถานทูต, กงสุล

บริษัท วรนิติ จำกัด (WORANITI CO., LTD.) มีบริการแปลและล่ามทุกภาษา เช่น อังกฤษ, จีน, ไต้หวัน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ลาว, เขมร, อาหรับ, อินโดนีเซีย, มาเล, พม่า, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, รัสเซียและอื่น ๆ 1.บริการงานแปลที่มีตราประทับรับรองและรับดำเนินการประทับตราโนตารี่พับลิค, สถานทูต, กงสุล

บริษัท วรนิติ จำกัด (WORANITI CO., LTD.) มีบริการแปลและล่ามทุกภาษา เช่น อังกฤษ, จีน, ไต้หวัน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ลาว, เขมร, อาหรับ, อินโดนีเซีย, มาเล, พม่า, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, รัสเซียและอื่น ๆ 1.บริการงานแปลที่มีตราประทับรับรองและรับดำเนินการประทับตราโนตารี่พับลิค, สถานทูต, กงสุล