ประเภทธุรกิจ

1. จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินภายใน และต่างประเทศทุกสายการบิน 2. บริการ นำเที่ยวภายในและต่างประเทศทั่วโลก 3. จองโรงแรมที่พักทั้งในและต่างประเทศ 4. แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ 5. รับยื่นวีซ่า

รับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ สำรองที่พัก รับทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน บัตรโดยสาร รถโค้ช รถตู้

นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับงานอีเว้นท์ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มงาน การจำหน่ายบัตร ลงทะเบียนเข้างาน ไปจนถึงการจ่ายเงินแบบไร้เงินสด (ใช้บัตรหรือใช้ Code) รวมถึงบริการป้อนข้อมูลเชิงลึกที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ สำหรับผู้จัดงานจะถูกเก็บไว้เป็น Big Data ที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ในอนาคตการขายบัตรเข้างานครั้งต่อไป

- แปลเอกสารทุกภาษา และรับรองลายมือชื่อโดยทนาย (Notary Public) - รับยื่นวีซ่าทุกประเทศ - จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติทุกประเทศ / สถานฑูตทุกประเทศ - ประทับตรากระทรวงต่างประเทศ - ประทับตรารับรองเอกสารจากสถานทูตทุกประเทศ - กรอกฟอร์มวีซ่าทุกประเทศ เช่น วีซ่าอเมริกา DS-160 - Assist Thai Visa วีซ่าติดตามคู่สมรส

จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ และจองห้องพัก

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถโดยสารในเส้นทางสุไหงโกลก,หาดใหญ่,ภูเก็ต,เกาะสมุย,นครศรีธรรมราช,กัวลาลัมเปอร์,จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถไฟ,รับฝากส่งของ,ส่งแฟกซ์

จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน, รับจองโรงแรมทั่วโลก, แพ็คเกจทัวร์ต่างๆ รับจัดทัวร์ต่างประเทศ, รับทำประกันการเดินทาง, จำหน่ายตั๋วรถทัวร์, จำหน่ายตั๋วรถไฟ, รับยื่นวีซ่า, จำหน่ายตั๋วนักเรียนทั่วโลก

จำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาถูกทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกสายการบินจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ, รับทำประกันภัยการเดินทาง, รับทำวีซ่า บริการแปลและรับรองเอกสาร, จุดบริการ Mpay, ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ลำปาง, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ราคาถูก

จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ปรึกษาเรื่องตั๋วเครื่องบินฟรี ตั๋วเครื่องบินจังหวัดขอนแก่น