ประเภทธุรกิจ

เช่น ทดสอบวัสดุ aggregate, ทดสอบซีเมนต์ cement testing, ทดสอบคอนกรีต concrete testing, ทดสอบแอสฟัลต์ asphalt testing, ทดสอบดิน soil testing, ทดสอบเหล็ก steel testing สำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงานเสาเข็ม โรงงานผลิตซีเมนต์ โรงงานผลิตยางมะตอย โรงงานผลิตเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต แบบดิจิตอล (digital

จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบดิน และทดสอบวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น เครื่องมือทดสอบวัสดุ ชุดทดสอบดิน วัสดุมวลรวม เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบซีเมนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต เครื่องมือทดสอบแอสฟัสต์เครื่องมือทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย NDT เครื่องมือสำรวจและ

เครื่องมือวัด และทดสอบสำหรับงาน ควบคุมคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์

Lab วินิจฉัยโรคเฉพาะทาง

วินิจฉัยโรค

เคมีภัณฑ์ เครื่องมือทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง

เครื่องมือวัดงานอุตสาหกรรม

วินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง เอ็มอาร์ไอ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

การบริการของเรา      - แนะนำ ให้คำปรึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และเครื่องจักรสายการผลิต      - ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และเครื่องจักรทุกประเภท      - ศูนย์บริการตรวจเช็ค รับซ่อม ติดตั้ง เทรนนิ่งเครื่องมือวัด