ประเภทธุรกิจ

เช่น ทดสอบวัสดุ aggregate, ทดสอบซีเมนต์ cement testing, ทดสอบคอนกรีต concrete testing, ทดสอบแอสฟัลต์ asphalt testing, ทดสอบดิน soil testing, ทดสอบเหล็ก steel testing สำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงานเสาเข็ม โรงงานผลิตซีเมนต์ โรงงานผลิตยางมะตอย โรงงานผลิตเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต แบบดิจิตอล (digital

จำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบสำหรับงานควบคุมคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์

จำหน่ายเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรมและกล้องจุลทรรศน์

จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบดิน และทดสอบวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น เครื่องมือทดสอบวัสดุ ชุดทดสอบดิน วัสดุมวลรวม เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบซีเมนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต เครื่องมือทดสอบแอสฟัสต์เครื่องมือทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย NDT เครื่องมือสำรวจและ

Lab วินิจฉัยโรคเฉพาะทาง

วินิจฉัยโรค

เคมีภัณฑ์ เครื่องมือทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง

วินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง เอ็มอาร์ไอ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

การบริการของเรา      - แนะนำ ให้คำปรึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และเครื่องจักรสายการผลิต      - ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และเครื่องจักรทุกประเภท      - ศูนย์บริการตรวจเช็ค รับซ่อม ติดตั้ง เทรนนิ่งเครื่องมือวัด