ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบดิน และทดสอบวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น เครื่องมือทดสอบวัสดุ ชุดทดสอบดิน วัสดุมวลรวม เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบซีเมนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต เครื่องมือทดสอบแอสฟัสต์เครื่องมือทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย NDT เครื่องมือสำรวจและ

เครื่องมือวัด และทดสอบสำหรับงาน ควบคุมคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์

Lab วินิจฉัยโรคเฉพาะทาง

วินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง เอ็มอาร์ไอ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวัดงานอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ เครื่องมือทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง

การบริการของเรา      - แนะนำ ให้คำปรึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และเครื่องจักรสายการผลิต      - ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และเครื่องจักรทุกประเภท      - ศูนย์บริการตรวจเช็ค รับซ่อม ติดตั้ง เทรนนิ่งเครื่องมือวัด

เราคือตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอลูมิเนียม โปรไฟล์ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ เครื่องมือช่าง เครื่องมือวัดขนาด กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือทดสอบวัสดุต่างๆ เกจวัดขนาดรู บอร์เกจ โคมไฟแว่นขยาย สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าใหม่ทุกชิ้น มีการตรวจสอบก่อนส่งมอบ