บริษัท พลาสโตรเคม จำกัด

ที่อยู่
44/38-40 หมู่ 1 หมู่บ้านประชาชื่น ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 3 ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์