ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบดิน และทดสอบวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น เครื่องมือทดสอบวัสดุ ชุดทดสอบดิน วัสดุมวลรวม เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบซีเมนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต เครื่องมือทดสอบแอสฟัสต์เครื่องมือทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย NDT เครื่องมือสำรวจและ

จำหน่ายเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรมและกล้องจุลทรรศน์

จำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบสำหรับงานควบคุมคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ เครื่องมือทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง

วินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง เอ็มอาร์ไอ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Lab วินิจฉัยโรคเฉพาะทาง

วินิจฉัยโรค