ประเภทธุรกิจ

สอนเทนนิส, ให้เช่าสนามเทนนิส, ครูฝึกเทนนิส

สนามเทนนิส

ให้บริการเช่าสนามเทนนิส, และจัดแข่งกีฬาเทนนิส

ให้บริการเช่าสนามซ้อมเทนนิส

เปิดสนามเทนนิส

สนามเทนนิส