ประเภทธุรกิจ

สอนเทนนิส, ให้เช่าสนามเทนนิส, ครูฝึกเทนนิส

สนามเทนนิส

ให้บริการเช่าสนามเทนนิส, และจัดแข่งกีฬาเทนนิส

ให้บริการเช่าสนามซ้อมเทนนิส

เปิดสนามเทนนิส

สนามเทนนิส

ออกแบบจัดสร้าง ซ่อมแซม สนามเทนนิส และสนามกีฬาทั่วไป บริการทั้งระบบ ครบวงจร พื้นผิวระบบ EXTRA COAT MASTIC