ประเภทธุรกิจ

ไทย ไอเดีย รับปรึกษาการออกแบบ และ วางระบบ การสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (IT Network Intergration) โดยบุคลากรทางด้าน Network Engineer ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการวางโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7 ปี ในองค์กรเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่

บริษัท โอพีพีซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกอบกิจการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลผ่านเครือข่ายคมนาคมบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า บริษัทตั้งอยู่ในอำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง

ออกแบบ จัดหาและติดตั้ง บริการและพัฒนา ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อโทรคมนาคม ระบบส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านดาวเทียม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบประชุมทางไกล ระบบอาคารอัจฉริยะ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบบริหารจัดการสำนักงานสำหรับ ผู้บริหาร ระบบ Call Center ระบบ Help Dest ระบบ e-learning ระบบ

ติดตั้งระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร

ให้บริการโทรคมนาคม สื่อสาร

ให้คำปรึกษาด้านโทรคมนาคม และจำหน่ายเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า

ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศเครือข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้ว

บริการธุรกิจโทรคมนาคม

บริการเครือข่ายโทรคมนาคม

ออกแบบและตั้งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่,เสาอากาศโทรศัพท์เคลื่อนที่, ออกแบบระบบข่ายสายเคเบิ้ล (Optical Fiber)และ สายทองแดง ทั้งภาคสนามและในอาคาร