ประเภทธุรกิจ

ไทย ไอเดีย รับปรึกษาการออกแบบ และ วางระบบ การสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (IT Network Intergration) โดยบุคลากรทางด้าน Network Engineer ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการวางโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7 ปี ในองค์กรเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่

บริษัท โอพีพีซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกอบกิจการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลผ่านเครือข่ายคมนาคมบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า บริษัทตั้งอยู่ในอำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง

ให้บริการโทรคมนาคม สื่อสาร

ติดตั้งระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร

บริษัท ดูทีวี มีเดีย คือ ผู้นำด้านนวัตกรรมในธุรกิจดิจิทัล วีดีโอ ของประเทศไทย เราเป็นทั้งผู้ให้บริการ เครื่องมือ และ แพลทฟอร์ม สำหรับหน่วยธุรกิจ และผู้ประกอบการ

บริการโทรคมนาคม

ที่ปรึกษาด้านการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้านวัฒกรรม

โทรคมนาคมกับก่อสร้าง

วางระบบอินเตอร์เนต