บริษัท เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105554040992

ที่อยู่
973 ห้องเลขที่ 8B ชั้น 8 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30
พิกัด
13.739763, 100.557331

สินค้าและบริการ

บริษัท เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด การบริการให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ผู้ให้บริการในด้านการสื่อสารและการโทรคมนาคม รวมถึงการ Outsourcing จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กรทั้งชั่วคราวและระยะยาว