ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนสอนการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยวนานาชาติ

โรงเรียนสอนการโรงแรม

สถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับนักเรียนตั้งแต่ ม.6 - ป โท