ประเภทธุรกิจ

เปิดสอนด้านผู้ช่วยพยาบาล

เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(NA) ระยะสั้น 6 เดือน สำหรับผู้อยากมีอาชีพที่มีเกียรติ มั่นคง มีงานทำรองรับหลังจบทันที สามารถทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก(opd) ผู้ป่วยใน(ipd) แผนกประชาสัมพันธ์ต้อนรับ แผนกยา เป็นผู้ช่วยเภสัชกร หรือแผนกกายภาพบำบัดเป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด นอกจากนี้ยังทำงานได้ในคลินิกความงาม

เปิดสอนหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล) 6 เดือน ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ จบหลักสูตรรับประกาศนียบัตร รับรองจากกระทรวง โรงเรียนบริบาล ศึกษาธิการ สามารถทำงานในโรงพยาบาล คลีนิค โรงเรียนอนุบาล สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ มีหอพักสะอาด ปลอดภัย ค่าเล่าเรียนถูก ผ่อนชำระได้

โรงเรียนนวด หลักสูตรนวดแผนไทย โรงเรียนสอนนวดแผนไทย หลักสูตรนวดน้ำมันอโรมา โรงเรียนนวดแผนไทย และส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี เปิดสอนนวดตัว นวดเท้า นวดน้ำมัน ลูกประคบสมุนไพร นวดแผนไทย อำนวยการสอนโดย คณะอาจารย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการนวดไทยเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ มีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า

สำหรับทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพมั่นคง เราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อย เมื่อเทียบกับค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการที่จะได้รับ หลักสูตร pkb แบ่งเป็นภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยทีมแพทย์พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง

เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล , การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

โรงเรียน พัฒนศาสตร์ การบริบาล เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล อุดร ในเครือสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์ รับรองมาตรฐานหลักสูตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนอุดร-หนองสำโรง บ้านเสื่อม อุดรธานี

เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนผู้ช่วยการพยาบาล จบแล้วถ้าไม่เลือกงาน มีศูนย์การพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ จองตัวขณะศึกษา

สอนผู้ช่วยพยาบาล