ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนนวด หลักสูตรนวดแผนไทย โรงเรียนสอนนวดแผนไทย หลักสูตรนวดน้ำมันอโรมา โรงเรียนนวดแผนไทย และส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี เปิดสอนนวดตัว นวดเท้า นวดน้ำมัน ลูกประคบสมุนไพร นวดแผนไทย อำนวยการสอนโดย คณะอาจารย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการนวดไทยเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ มีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า

สำหรับทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพมั่นคง เราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อย เมื่อเทียบกับค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการที่จะได้รับ หลักสูตร pkb แบ่งเป็นภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยทีมแพทย์พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง

โรงเรียน พัฒนศาสตร์ การบริบาล เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล อุดร ในเครือสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์ รับรองมาตรฐานหลักสูตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนอุดร-หนองสำโรง บ้านเสื่อม อุดรธานี

มีทุนกู้ยืม โรงเรียนบริบาล โรงเรียนพยาบาล พยาบาล พยาบาลบริบาล บริบาลชลบุรี บริบาลสัตหีบ พัทยา สัตหีบ โรงพยาบาล บริบาลสัตหีบ ดูแลคนชรา ดูแลคนแก่ ดูแลเด็ก ชลบุรี ระยอง พัทยา จันทบุรี

เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล , การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

โรงเรียนผู้ช่วยการพยาบาล จบแล้วถ้าไม่เลือกงาน มีศูนย์การพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ จองตัวขณะศึกษา

สอนผู้ช่วยพยาบาล

เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

เป็นโรงเรียนสอนวิชาการบริบาลอุดม

เปิดสอนหลักสูตรพนักงานการผู้ช่วยพยาบาล/การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน