ประเภทธุรกิจ

lining, frp lining, flake lining  ถังเก็บน้ำมันดิบโรงกลั่นน้ำมัน (crude oil tank) ถังบำบัดน้ำเสีย ถังน้ำดีมิน (demineralized water tank) ถังเคมี ท่อน้ำเกลือ (brine introduction pipe) รองรับงาน ท่อปล่องกำจัดไอพิษไอเสียจากอุตสาหกรรม อุปกรณ์โรงงาน สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี

ย่งล้งรับเบอร์ รับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3, 4, 5 เพื่อนำไปผลิตยางแผ่นรมควัน คุณภาพ 3 และ 4 เพื่อส่งออก และจัดจำหน่ายภายในประเทศ

ย่งล้งรับเบอร์ รับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3, 4, 5 เพื่อนำไปผลิตยางแผ่นรมควัน คุณภาพ 3 และ 4 เพื่อส่งออก และจัดจำหน่ายภายในประเทศ

ทำธุรกิจเกี่ยวกับสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ซื้อ - ขาย ผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ ยางพารา เศษยางพารา หมากแห้ง ผลปาล์มน้ำมัน

NER โรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS), ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) ให้ได้ตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ผลิตยางรถยนต์ และโรงงานแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์

NER โรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS), ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) ให้ได้ตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ผลิตยางรถยนต์ และโรงงานแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์

ยางดิบ,ยางพารา,น้ำยาง,ยางสังเคราะห์,เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก, เคมีภัณฑ์,นำเข้าเคมีภัณฑ์,ส่งออกยาง,นำเข้า-ส่งออก

ผลิตและส่งออก - ยางพารา

ยางแท่งสำเร็จรูป