ประเภทธุรกิจ

ย่งล้งรับเบอร์ รับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3, 4, 5 เพื่อนำไปผลิตยางแผ่นรมควัน คุณภาพ 3 และ 4 เพื่อส่งออก และจัดจำหน่ายภายในประเทศ

ย่งล้งรับเบอร์ รับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3, 4, 5 เพื่อนำไปผลิตยางแผ่นรมควัน คุณภาพ 3 และ 4 เพื่อส่งออก และจัดจำหน่ายภายในประเทศ

ซื้อ - ขาย ผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ ยางพารา เศษยางพารา หมากแห้ง ผลปาล์มน้ำมัน

NER โรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS), ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) ให้ได้ตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ผลิตยางรถยนต์ และโรงงานแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์

NER โรงงานผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS), ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) ให้ได้ตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ผลิตยางรถยนต์ และโรงงานแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์

ทำธุรกิจเกี่ยวกับสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ยางดิบ,ยางพารา,น้ำยาง,ยางสังเคราะห์,เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก, เคมีภัณฑ์,นำเข้าเคมีภัณฑ์,ส่งออกยาง,นำเข้า-ส่งออก

ผลิตและส่งออก - ยางพารา

ซื้อน้ำยางดิบมาผลิตเป็นน้ำยางข้น

น้ำยางข้น