ประเภทธุรกิจ

รับจ้างผลิต,ประกอบ,ออกแบบแผงวงจรไฟฟ้า PCB

แผงวงจรไฟฟ้า

จำพวกอักษรวิ่งไฟ

ผลิตวงจรไฟฟ้า

จำหน่ายอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็คทรอนิคและบริการรับซ่อม