ประเภทธุรกิจ

เป็ดย่าง, เป็ดสด, อกเป็ดรมควัน, เป็ดพะโล้, ลิ้นเป็ด, คอเป็ด, ปากเป็ด

บริษัท ซันอโกร จำกัด ทำหน้าที่ในการเลี้ยงไก่เนื้อให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีขนาดและน้ำหนักตามกำหนด โดยทำการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดด้วยระบบควบคุมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดูแลเพื่อให้ปลอดจากโรคต่างๆ อย่างเข้มงวดอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่คุณภาพและนำไปผลิตเป็นอาหาร

จำหน่าย ชิ้นส่วน ไก่, หมู

บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด ทำหน้าที่ในการเลี้ยงไก่เนื้อให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีขนาดและน้ำหนักตามกำหนด โดยทำการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดด้วยระบบควบคุมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดูแลเพื่อให้ปลอดจากโรคต่างๆ อย่างเข้มงวดอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่คุณภาพและนำไปผลิตเป็นอาหาร

ส่งออก-ค้าส่งในประเทศ เนื้อไก่แช่แข็ง แบบกึ่งสำเร็จรูปและแปรรูปทุกชนิด เนื้อไก่ชำแหละ ทั้งสด-แช่แข็ง นำเข้าและจำหน่ายอาหารแช่แข็งจากทั่วประเทศ บริการจัดส่งสำหรับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และซุปเปอร์ฯ

นกกระจอกเทศ ผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศ

นกกระจอกเทศ ผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศ

ประกอบธุรกิจ ชำแหละชิ้นส่วนไก่ จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ เช่น น่อง สะโพก ปีกไก่ เครื่องในไก่ โครงไก่ เป็นต้น สด ใหม่ สะอาด มีมาตรฐาน ถูกหลักอนามัย สินค้าราคาถูก ยินดีให้บริการ 

จำหน่ายไก่สดและชิ้นส่วนไก่,เป็ดสด จำหน่ายทั้งส่งและปลีก บริการส่งถึงที่