ประเภทธุรกิจ

เป็ดย่าง, เป็ดสด, อกเป็ดรมควัน, เป็ดพะโล้, ลิ้นเป็ด, คอเป็ด, ปากเป็ด

บริษัท ซันอโกร จำกัด ทำหน้าที่ในการเลี้ยงไก่เนื้อให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีขนาดและน้ำหนักตามกำหนด โดยทำการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดด้วยระบบควบคุมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดูแลเพื่อให้ปลอดจากโรคต่างๆ อย่างเข้มงวดอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่คุณภาพและนำไปผลิตเป็นอาหาร

จำหน่าย ชิ้นส่วน ไก่, หมู

บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด ทำหน้าที่ในการเลี้ยงไก่เนื้อให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีขนาดและน้ำหนักตามกำหนด โดยทำการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดด้วยระบบควบคุมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดูแลเพื่อให้ปลอดจากโรคต่างๆ อย่างเข้มงวดอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่คุณภาพและนำไปผลิตเป็นอาหาร

ส่งออก-ค้าส่งในประเทศ เนื้อไก่แช่แข็ง แบบกึ่งสำเร็จรูปและแปรรูปทุกชนิด เนื้อไก่ชำแหละ ทั้งสด-แช่แข็ง นำเข้าและจำหน่ายอาหารแช่แข็งจากทั่วประเทศ บริการจัดส่งสำหรับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และซุปเปอร์ฯ

นกกระจอกเทศ ผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศ

นกกระจอกเทศ ผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศ