ประเภทธุรกิจ

เป็ดย่าง, เป็ดสด, อกเป็ดรมควัน, เป็ดพะโล้, ลิ้นเป็ด, คอเป็ด, ปากเป็ด

บริษัท ซันอโกร จำกัด ทำหน้าที่ในการเลี้ยงไก่เนื้อให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีขนาดและน้ำหนักตามกำหนด โดยทำการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดด้วยระบบควบคุมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดูแลเพื่อให้ปลอดจากโรคต่างๆ อย่างเข้มงวดอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่คุณภาพและนำไปผลิตเป็นอาหาร

ประกอบธุรกิจ ชำแหละชิ้นส่วนไก่ จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ เช่น น่อง สะโพก ปีกไก่ เครื่องในไก่ โครงไก่ เป็นต้น สด ใหม่ สะอาด มีมาตรฐาน ถูกหลักอนามัย สินค้าราคาถูก ยินดีให้บริการ 

จำหน่าย ชิ้นส่วน ไก่, หมู

บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด ทำหน้าที่ในการเลี้ยงไก่เนื้อให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีขนาดและน้ำหนักตามกำหนด โดยทำการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดด้วยระบบควบคุมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดูแลเพื่อให้ปลอดจากโรคต่างๆ อย่างเข้มงวดอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่คุณภาพและนำไปผลิตเป็นอาหาร

ส่งออก-ค้าส่งในประเทศ เนื้อไก่แช่แข็ง แบบกึ่งสำเร็จรูปและแปรรูปทุกชนิด เนื้อไก่ชำแหละ ทั้งสด-แช่แข็ง นำเข้าและจำหน่ายอาหารแช่แข็งจากทั่วประเทศ บริการจัดส่งสำหรับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และซุปเปอร์ฯ

นกกระจอกเทศ ผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศ

นกกระจอกเทศ ผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศ