บริษัท ซันอโกร จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งสัตว์ปีก

ที่อยู่
391-3 หมู่ 7 ถนนแก่งคอย-บ้านนา ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์
เว็บไซต์
พิกัด
14.312226, 101.073463

สินค้าและบริการ

บริษัท ซันอโกร จำกัด ทำหน้าที่ในการเลี้ยงไก่เนื้อให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีขนาดและน้ำหนักตามกำหนด โดยทำการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดด้วยระบบควบคุมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ดูแลเพื่อให้ปลอดจากโรคต่างๆ อย่างเข้มงวดอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่คุณภาพและนำไปผลิตเป็นอาหาร