ประเภทธุรกิจ

tank, conical tank, capsule tank, scrap tank, waste tank, all type of tank in industrial plants.

ศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์

จำหน่าย Mixer, Agitator, Milling Machine, Homo Mixer, Sifter(Vibro separator)