รับงาน CNC กลึง กัด แม่พิมพ์ เชื่อม - MME ชลบุรี

https://www.multi-more.co.th

208 หมู่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ

50 อําเภอ/เขต

318 ตำบล/แขวง