ประเภทธุรกิจ

ออกซิเจน oxygen (o2) ก๊าซออกซิเจนการแพทย์ มอก. 540–2545 ท่อก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ carbon dioxide (co2) ท่อก๊าซ อาร์กอน argon (ar) ท่อก๊าซ อะเซทีลีน acetylene (c2 h2) ท่อก๊าซ ไนโตรเจน nitrogen (n2) ท่อก๊าซ ไนตรัสออกไซด์ nitrous oxide (n2o) ท่อก๊าซ ฮีเลียม helium

(mixed gas)   ก๊าซ สำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องแล็บ (laboratories gases) ลมจากถัง แอร์ซีโร่ air zero ก๊าซอาร์กอน argon (ar) ก๊าซไนโตรเจน nirtogen (n2) ก๊าซออกซิเจน oxygen (o2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ cabondioxide (co2) ก๊าซอะซิทิลีน acetylene (c2 h2) ก๊าซฮีเลี่ยม helium

แก๊สความบริสุทธิ์สูง ก๊าซออกซิเจน o2 (oxygen) ก๊าซออกซิเจนเหลว lo2 ก๊าซไนโตรเจน n2 (nitrogen) ก๊าซไนโตรเจนเหลว ln2 ก๊าซอาร์กอน ar (argon) ก๊าซอาร์กอนเหลว lar ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ co2 (carbon dioxide) คาร์บอนไดออกไซด์เหลว ก๊าซอะเซทีลีน ac (acetylene) ก๊าซฮีเลียม he (helium

ก๊าซไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen)  ก๊าซอาร์กอนเหลว (liquid argon)  คาร์บอนไดออกไซด์เหลว (liquid carbondioxcle) สินค้าประเภทถังก๊าซ ถังลิควิด portable liquid cylinder (plc) ก๊าซออกซิเจน o2 (oxygen) ก๊าซไนโตรเจน n2 (nitrogen) ก๊าซอาร์กอน ar (argon) เพิ่มก๊าซฮีเลียม he (helium

จำหน่ายถังอ๊อกซิเจน, แก๊ส, แก๊สพิเศษ, มิกส์แก๊ส, ไนโตรเจน, อาร์กอน, คาร์บอนไดร์อ๊อกไซด์, ถังอ๊อกซิเจน, ท่ออ๊อกซิเจน, เกจ์อ๊อกซิเจน, เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วย, ฮีเรี่ยม, อุปกรณ์เชื่อม, อุปกรณ์ตัด, ชุดเชื่อม, ชุดตัด, ลิควิดอ๊อกซิเจน, อะเซทิลีน

oxygen (o2) ก๊าซออกซิเจนการแพทย์ มอก. 540–2545 ปทุมธานี ท่อก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ carbon dioxide (co2) ปทุมธานี ท่อก๊าซ อาร์กอน argon (ar) ปทุมธานี ท่อก๊าซ อะเซทีลีน acetylene (c2 h2) ท่อก๊าซ ไนโตรเจน nitrogen (n2) ปทุมธานี ท่อก๊าซ ไนตรัสออกไซด์ nitrous oxide (n2o) ปทุมธานี ท่อก๊าซ ฮีเลียม helium

บอลลูน, ซุ้มพองลม, สกายทูป, มาสคอตแอร์แดนซ์, บอลลูนโฆษณาลอยฟ้า, ตุ๊กตาเต้นระบำ, ท่อลมเป่าผ้า, พัดลมเป่าผ้า, Balloon, Archway, Sky tube, Skytube, Mascot air dancer, Helium balloon, Mock up balloon, Inflatable.

ผลิตออกซิเจน, ไนโตรเจน, อาร์กอน, ไฮโดรเจน, ฮีเลียม, เอส เอฟ6 และสแตนดาร์ด แก๊ส มิกซ์

แก๊ส ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน แก๊สเหลว ฮีเลี่ยม แอมโมเนีย ถังบรรจุแก๊สเหลว ถังแก๊ส แก๊สอุตสาหกรรม แก๊สโรงงาน แก๊สท่อ สเตนเลส ระบบท่อถังแก๊ส ออกซิเจนหายใจ ออกซิเจนผู้ป่วย ตู้เติมลมไนโตรเจน แก๊สลูกโป่ง แก๊สบอลลูน แก๊สวิเคราะห์-วิจัย ตัวปรับแรงดัน ลดต้นทุนแก๊ส ตรวจสอบระบบแก๊ส special gas laser gas xenon

อาร์กอน (argon) ar ท่อบรรจุก๊าซ ไนโตรเจน (nitrogen) n2 ท่อบรรจุก๊าซ ไนตรัสออกไซด์ (nitrous oxide) n2o, ไนตรัสออกไซด์การแพทย์ (medical nitrous oxide) ท่อบรรจุก๊าซ แอมโมเนีย (ammonia) ก๊าซแอมโมเนีย แอนไฮดรัสnh3 ใช้ในการทำความเย็น ท่อบรรจุก๊าซ อะเซทิลีน (acetylene) c2h2 ท่อบรรจุก๊าซ ฮีเลียม (helium