ประเภทธุรกิจ

พร้อมบริการส่งในจังหวัดระยอง ท่อก๊าซ ออกซิเจน oxygen (o2) ก๊าซออกซิเจนการแพทย์ มอก. 540–2545 ท่อก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ carbon dioxide (co2) ท่อก๊าซ อาร์กอน argon (ar) ท่อก๊าซ อะเซทีลีน acetylene (c2 h2) ท่อก๊าซ ไนโตรเจน nitrogen (n2) ท่อก๊าซ ไนตรัสออกไซด์ nitrous oxide (n2o) ท่อก๊าซ ฮีเลียม helium

(mixed gas)   ก๊าซ สำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องแล็บ (laboratories gases) ลมจากถัง แอร์ซีโร่ air zero ก๊าซอาร์กอน argon (ar) ก๊าซไนโตรเจน nirtogen (n2) ก๊าซออกซิเจน oxygen (o2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ cabondioxide (co2) ก๊าซอะซิทิลีน acetylene (c2 h2) ก๊าซฮีเลี่ยม helium

ก๊าซ ออกซิเจน o2 (oxygen) ก๊าซออกซิเจนเหลว lo2 ก๊าซ ไนโตรเจน n2 (nitrogen) ก๊าซไนโตรเจนเหลว ln2 ก๊าซ อาร์กอน ar (argon) ก๊าซอาร์กอนเหลว lar ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ co2 (carbon dioxide) คาร์บอนไดออกไซด์เหลว ก๊าซ อะเซทีลีน ac (acetylene) ก๊าซ ฮีเลียม he (helium

แก๊สความบริสุทธิ์สูง เคมิคัลแก๊ส  ก๊าซออกซิเจนเหลว  ก๊าซไนโตรเจนเหลว  ก๊าซอาร์กอนเหลว  คาร์บอนไดออกไซด์เหลว สินค้าประเภทถังก๊าซ ถังลิควิด portable liquid cylinder ก๊าซออกซิเจน o2 (oxygen) ก๊าซไนโตรเจน n2 (nitrogen) ก๊าซอาร์กอน ar (argon) ก๊าซฮีเลียม he (helium

ผลิตออกซิเจน, ไนโตรเจน, อาร์กอน, ไฮโดรเจน, ฮีเลียม, เอส เอฟ6 และสแตนดาร์ด แก๊ส มิกซ์

จำหน่ายถังอ๊อกซิเจน, แก๊ส, แก๊สพิเศษ, มิกส์แก๊ส, ไนโตรเจน, อาร์กอน, คาร์บอนไดร์อ๊อกไซด์, ถังอ๊อกซิเจน, ท่ออ๊อกซิเจน, เกจ์อ๊อกซิเจน, เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วย, ฮีเรี่ยม, อุปกรณ์เชื่อม, อุปกรณ์ตัด, ชุดเชื่อม, ชุดตัด, ลิควิดอ๊อกซิเจน, อะเซทิลีน

แก๊ส ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน แก๊สเหลว ฮีเลี่ยม แอมโมเนีย ถังบรรจุแก๊สเหลว ถังแก๊ส แก๊สอุตสาหกรรม แก๊สโรงงาน แก๊สท่อ สเตนเลส ระบบท่อถังแก๊ส ออกซิเจนหายใจ ออกซิเจนผู้ป่วย ตู้เติมลมไนโตรเจน แก๊สลูกโป่ง แก๊สบอลลูน แก๊สวิเคราะห์-วิจัย ตัวปรับแรงดัน ลดต้นทุนแก๊ส ตรวจสอบระบบแก๊ส special gas laser gas xenon

บอลลูน, ซุ้มพองลม, สกายทูป, มาสคอตแอร์แดนซ์, บอลลูนโฆษณาลอยฟ้า, ตุ๊กตาเต้นระบำ, ท่อลมเป่าผ้า, พัดลมเป่าผ้า, Balloon, Archway, Sky tube, Skytube, Mascot air dancer, Helium balloon, Mock up balloon, Inflatable.

สัมปทานก๊าซเอ็นทานอล

สัมปทานก๊าซเอ็นทานอล