ประเภทธุรกิจ

powder (การบูร), carbolic acid กรดคาร์บอนิก ฟีนอล (phenol crystal), caramel (คาราเมล), carbopol 940 (คาร์โบพอล 940), castor oil pure (น้ำมันละหุ่งบริสุทธิ์), citric acid (กรดมะนาว), c.m.c. sodium (carboxymethylcellulose sodium salt), copper sulphate (จุลสี), corn starch (แป้งข้าวโพด),dextrose anhydrous (glucose

ผลิตกลูโคสไซรับ, ฟรักโทรสไซรับ ผลิตกลูโคสผงประเภท กลูโคสพาวเดอร์ และเด็กซ์โทรสโมโนไฮเดรท

ผู้ผลิตและจำหน่าย กลูโคส คตุณภาพมาตรฐาน

ผู้ผลิตและจำหน่าย กลูโคส คตุณภาพมาตรฐาน

กลูโคส น้ำเชื่อม

ผลิต,ลูกอม กลูโคส

ผลิตกลูโคลไซรับ

ซอร์บิทอลน้ำ-ผง, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต เด็กซ์โตรสแอนไฮดราส, กลูโคสน้ำ-ผง มอลโตเด็กซ์ตริน, อินเวิดซูก้า, น้ำตาลน้ำ-ผง ฟรุ๊ตโตรส, วัตถุปรุงแต่ง-เคมีอาหาร สารเสริมในขนมปัง, เค๊ก, เบเกอรี่-ผงฟูไอศกรีม ซิตริกแอซิดแอนไฮดราส

เราเป็นผู้นำในการผลิตกลูโคสไซรัป ฟรุกโตสโซรัป ได้รับการรับรองระบบคุณภาพสากล FSSC 22000 , GMP , HACCP ภายใต้การรับรองระบบมาตรฐานจาก UKAS นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจาก คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยและ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร KOSHER

ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร,เกษตร-บ่อกุ้ง, บำบัดน้ำเสีย เช่น กรดมะนาว,กรดน้ำส้ม, วิตามิน C ,ฟรุ๊กโตส, กลูโคส, คาราจีแนน, คลอรีน 10% 65% 90% ติเตเนี่ยม