ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายแก็สหุงต้ม อุปกรณ์แก็ส

ผลิตและจำหน่ายปลีก-ส่งถังบรรจุก๊าซพวก LC และ CO ทั้งในและนอกประเทศ

ผลิตถังแก๊ส , ซ่อมถังแก๊ส , ผลิตถัง LPC

ถังบรรจุแก๊ส

ผลิตถังคอมโพสิตบรรจุก๊าซ

อัดบรรจุแก๊สหุงต้ม

ขายแก๊ส

โรงบรรจุแก๊ส

ผลิตและซ่อมถังบรรจุแรงดัน