ประเภทธุรกิจ

เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้าง ให้ประสิทธิภาพในการดับไฟได้อย่างรวดเร็วและดีเยี่ยม โดยไม่ทำลายอุปกรณ์ภายในห้องให้ได้รับความเสียหาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน nfpa 2001 environmental friendly product ดีที่สุดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องควบคุมระบบการผลิต, ห้องควบคุมระบบโรโบติกส์ (robotics and automation systems

pump system) เป็นระบบที่เหมาะกับการใช้ในห้างสรรพสินค้า อาคารสูง แหล่งชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นระบบปั๊มน้ำดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดใหญ่หรือระบบขนาดเล็ก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) เป็นการใช้ระบบตัวตรวจจับควัน (smoke detector) หรือ

pump testing ให้บริการตรวจวัดอัตราการไหล และแรงดันน้ำ water flow test ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ fire suppression system, fm-200, novec1230 ig541, ig100 ให้บริการทำ hydrostatic test เครื่องดับเพลิง, สายดับเพลิง, ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ

สามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ ที่ไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้โดยตรง   ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (fire pump systems)  รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับระบบดับเพลิง การส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ให้มีอัตราการไหลและความดันตามต้องการนั้น

motor fire pump: horizontal split case pump ตู้ควบคุมเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (control fire pump) อุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาดด้วยสาร fm-200 อุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย carbon dioxide (co2) อุปกรณ์ระบบ fire hose cabinet และอุปกรณ์ระบบสปริงเกอร์

ออกแบบ ติดตั้ง ระบบดับเพลิงทุกประเภท ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำดับเพลิง ระบบปรับอากาศ วาล์ว อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับโรงงานและอาคารสูง ดับเพลิงอัตโนมัติ การบำบัดน้ำ กรองอากาศ"Honeywell" เครื่องดับเพลิงแบบพกพา ป้ายไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเข้าสู่ระบบแสง

fire alarms alarm systems fire alarm alarms conflagration fire alarm system fire alarm systems fire alarm devices fire alarm equipment fire alarm devices equipment alarms install of warning devices check fire alarm check alarm fire. check for a fire alarm.

ระยอง เหมราช บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อน้ำมัน ท่อก๊าซ (gas piping) ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อสตีมไอน้ำ (steam piping) ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อน้ำประปา (water piping work) เดินท่อน้ำเย็นในระบบชิลเลอร์ ออกแบบติดตั้งและติดตั้งตามแบบ ท่อดับเพลิง (fire

รับเหมางานติดตั้ง insulation ติดตั้งฉนวนกันความร้อนอุตสาหกรรม งานติดตั้งฉนวนกันความเย็นอุตสาหกรรม   เก็บรักษาอุณหภูมิในระบบท่ออุตสาหกรรม-วาล์ว ท่อไอน้ำ-ท่อระบบน้ำเย็นชิลเลอร์ ระบบถังอุตสาหกรรมและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ป้องกันสนิมกันการกัดกร่อนของไอน้ำเค็ม กรด-ด่าง ดูดซับเสียง และหน่วงการลามไฟอัคคีภัย

air ventilation system, fire water systems, sanitation systems. to create a standard for the design of the product grade and service standards and customer satisfaction.