ประเภทธุรกิจ

pump system) เป็นระบบที่เหมาะกับการใช้ในห้างสรรพสินค้า อาคารสูง แหล่งชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นระบบปั๊มน้ำดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดใหญ่หรือระบบขนาดเล็ก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) เป็นการใช้ระบบตัวตรวจจับควัน (smoke detector) หรือ

pump testing ให้บริการตรวจวัดอัตราการไหล และแรงดันน้ำ water flow test ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ fire suppression system, fm-200, novec1230 ig541, ig100 ให้บริการทำ hydrostatic test เครื่องดับเพลิง, สายดับเพลิง, ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ

ที่ไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้โดยตรง ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (fire pump systems)  รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับระบบดับเพลิง การส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ให้มีอัตราการไหลและความดันตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับควันความไวสูง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงในห้องครัว อาคารสูง ศูนย์การค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม บริการอย่างเป็นระบบครบวงจร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ nn100 เป็นระบบดับเพลิงด้วยไนโตรเจน จากประเทศญี่ปุ่น fire suppression system (n2) ใช้ก๊าซไนโตรเจน

เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้าง ให้ประสิทธิภาพในการดับไฟได้อย่างรวดเร็วและดีเยี่ยม โดยไม่ทำลายอุปกรณ์ภายในห้องให้ได้รับความเสียหาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน nfpa 2001 environmental friendly product ดีที่สุดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องควบคุมระบบการผลิต, ห้องควบคุมระบบโรโบติกส์ (robotics and automation systems

มาตรฐาน nfpa-20, ul, fm approved ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล diesel engine fire pump: horizontal split case pump ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล diesel engine fire pump: vertical turbine fire pump ปั๊มดับเพลิง แบบมอเตอร์ไฟฟ้า electric motor fire pump: horizontal split case pump ตู้ควบคุมเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง

alarm system และ รับเหมาติดตั้งท่อดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย (fire protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   งานติดตั้งระบบห้องคลีนรูม (clean room design and installation) ติดตั้งแอร์ ชาวเวอร์ (air shower) ห้องเป่าลมขจัดฝุ่น ห้องสะอาดห้องปลอดเชื้อ ห้องควบคุมความชื้นในอากาศ แบบติดตั้งระบบ

fire alarms alarm systems fire alarm alarms conflagration fire alarm system fire alarm systems fire alarm devices fire alarm equipment fire alarm devices equipment alarms install of warning devices check fire alarm check alarm fire. check for a fire alarm.

ออกแบบ ติดตั้ง ระบบดับเพลิงทุกประเภท ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำดับเพลิง ระบบปรับอากาศ วาล์ว อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับโรงงานและอาคารสูง ดับเพลิงอัตโนมัติ การบำบัดน้ำ กรองอากาศ"Honeywell" เครื่องดับเพลิงแบบพกพา ป้ายไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเข้าสู่ระบบแสง

บริการตรวจสอบ ทดสอบระบบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ปั๊มน้ำดับเพลิง fire pump systems ตรวจสอบเพื่อหารอยรั่ว ตัวปั๊มน้ำ ท่อทางดูดปั๊มน้ำ มอเตอร์ปั๊ม ถังน้ำ คุณภาพน้ำในถังและในระบบท่อ นัดหมาย สำรวจและตรวจสอบ โทร 0-2391-6728-9 บริษัทขายปั้มดับเพลิง ตัวแทนจำหน่าย เรดดี้ บัฟฟาโลส์ ปั้ม มาตรฐาน ul