ประเภทธุรกิจ

pump testing ให้บริการตรวจวัดอัตราการไหล และแรงดันน้ำ water flow test ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ fire suppression system, fm-200, novec1230 ig541, ig100 ให้บริการทำ hydrostatic test เครื่องดับเพลิง, สายดับเพลิง, ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ

motor fire pump: horizontal split case pump ตู้ควบคุมเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (control fire pump) อุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาดด้วยสาร fm-200 อุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย carbon dioxide (co2) อุปกรณ์ระบบ fire hose cabinet และอุปกรณ์ระบบสปริงเกอร์

ให้คำปรึกษา บริการของเราเริ่มตั้งแต่ รับฟังความต้องการของลูกค้า สำรวจ ศึกษาพื้นที่อย่างละเอียด วางแผนงานและงบประมาณ ออกแบบระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ติดตั้งระบบ วางแผนการดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยง ติดตั้งระบบดับเพลิงโดยทีมช่างผู้ชำนาญการพร้อมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด

pump อุปกรณ์ควบคุมในระบบ วาล์วควบคุมน้ำ สัญญาณเตือนน้ำไหล ติดตั้งระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง(fire hose systems)   ให้บริการตรวจสอบเชิงป้องกัน การทำงานของระบบดับเพลิง-ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาตามมาตรฐานสากลnfpa25สำหรับอาคารสูง-คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า โรงงาน คลังสินค้า

เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้าง ให้ประสิทธิภาพในการดับไฟได้อย่างรวดเร็วและดีเยี่ยม โดยไม่ทำลายอุปกรณ์ภายในห้องให้ได้รับความเสียหาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน nfpa 2001 environmental friendly product ดีที่สุดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องควบคุมระบบการผลิต, ห้องควบคุมระบบโรโบติกส์ (robotics and automation systems

ออกแบบ ติดตั้ง ระบบดับเพลิงทุกประเภท ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำดับเพลิง ระบบปรับอากาศ วาล์ว อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับโรงงานและอาคารสูง ดับเพลิงอัตโนมัติ การบำบัดน้ำ กรองอากาศ"Honeywell" เครื่องดับเพลิงแบบพกพา ป้ายไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเข้าสู่ระบบแสง

pump system) เป็นระบบที่เหมาะกับการใช้ในห้างสรรพสินค้า อาคารสูง แหล่งชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นระบบปั๊มน้ำดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดใหญ่หรือระบบขนาดเล็ก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) เป็นการใช้ระบบตัวตรวจจับควัน (smoke detector) หรือ

alarm system และ รับเหมาติดตั้งท่อดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย (fire protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   งานติดตั้งระบบห้องคลีนรูม (clean room design and installation) ติดตั้งแอร์ ชาวเวอร์ (air shower) ห้องเป่าลมขจัดฝุ่น ห้องสะอาดห้องปลอดเชื้อ ห้องควบคุมความชื้นในอากาศ แบบติดตั้งระบบ

fire alarms alarm systems fire alarm alarms conflagration fire alarm system fire alarm systems fire alarm devices fire alarm equipment fire alarm devices equipment alarms install of warning devices check fire alarm check alarm fire. check for a fire alarm.

รับเหมางานติดตั้ง insulation ติดตั้งฉนวนกันความร้อนอุตสาหกรรม งานติดตั้งฉนวนกันความเย็นอุตสาหกรรม   เก็บรักษาอุณหภูมิในระบบท่ออุตสาหกรรม-วาล์ว ท่อไอน้ำ-ท่อระบบน้ำเย็นชิลเลอร์ ระบบถังอุตสาหกรรมและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ป้องกันสนิมกันการกัดกร่อนของไอน้ำเค็ม กรด-ด่าง ดูดซับเสียง และหน่วงการลามไฟอัคคีภัย