ประเภทธุรกิจ

    ออกแบบติดตั้งระบบปั๊มน้ำดับเพลิง   บริษัทให้บริการด้านการติดตั้งระบบเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ตามมาตรฐาน nfpa 20, วสท และ ul/fm ติดตั้งระบบสปริงเกลอร์น้ำ nfpa 13 ระบบสปริงเกลอร์โฟม nfpa 11, ระบบท่อยืน installation of standpipe and hose system nfpa 14  

100%ในการดับไฟ เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติสารสะอาด clean agent ที่มีความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับติดตั้งภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บเอกสารสำคัญ ห้องเก็บวัตถุอันตราย ติดตั้งระบบดับเพลิง วางระบบท่อ เพื่อป้องกันระงับอัคคีภัย     รับเหมาติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟแบบสุ่มตัวอย่างอากาศ

โรทาเร็กซ์ ไฟร์เทค ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ inerex โรทาเร็กซ์ ไฟร์เทค ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ inerex ระบบสารสะอาดดับเพลิง (clean agent) คุณภาพระดับพรีเมียม เป็น สารสะอาดดับเพลิง ก๊าซเฉื่อย (inert gas) ทั้ง ก๊าซไนโตรเจน (n2), ก๊าซอาร์กอน (ar), fm-200 (hfc227ea) ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ดับเพลิงได้รวดเร็วเหนือกว่าระบบดับเพลิงด้วยน้ำผ่านสปริงเกอร์

;   อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากน้ำดับเพลิงอาจทำให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในพื้นที่ เหล่านั้นเสียหาย   ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง (fire hose systems)   รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง

 system) ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติสําหรับติดตั้งในระบบหัวกระจายน้ำเพื่อการดับเพลิง ติดตั้งไว้ตามฝ้าเพดานในอาคาร และจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงด้วยโฟม (fixed foam system) ระบบดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟมเป็นระบบดับเพลิงที่เหมาะสำหรับคลังน้ำมัน

เดินระบบท่อน้ำดับเพลิง ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบดับเพลิง สร้างห้องเครื่องสูบน้ำทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด fm200 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ul/fm ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ co2 ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง

บริการออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิง บริการติดตั้งถังดับเพลิงบริการออกแบบ-ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันไฟไหม้อัตโนมัติทุกชนิด งานป้องกันอัคคีภัย บริการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ครบวงจร บริการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบเซ็นเซอร์ บริการทดสอบสัญญาณเตือนไฟไหม้

เราเป็นผู้จำหน่าย ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และดับเพลิงภายใต้แบรนด์ Notifier, Siemens, Nohmi และSystem Sensor ภายใต้มาตราฐานสินค้า UL และ FM  บริการตรวจสอบ ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟอะลาม รับออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบระบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

บริการตรวจสอบ ซ่อม ออกแบบ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริการให้เช่าเครื่องเครื่องวัดค่าความต้านทานดิน