ประเภทธุรกิจ

systems fire alarms alarm systems fire alarm alarms conflagration fire alarm system fire alarm systems fire alarm devices fire alarm equipment fire alarm devices equipment alarms install of warning devices check fire alarm check alarm fire. check for a fire alarm.

จำหน่ายออกแบบ-ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย,ระบบป้องกัน อันตรายจากฟ้าผ่า,ระบบควบคุมแสงสว่าง, ระบบดับเพลิง,ประตูอัตโนมัติ,เครื่องกรองน้ำ, ประตูบานเลื่อน-สวิง, ประตูบานม้วน, ประตูโรงรถ, แผงกั้นรถยนต์, ระบบเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ

pump system) เป็นระบบที่เหมาะกับการใช้ในห้างสรรพสินค้า อาคารสูง แหล่งชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นระบบปั๊มน้ำดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดใหญ่หรือระบบขนาดเล็ก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) เป็นการใช้ระบบตัวตรวจจับควัน (smoke detector) หรือ

ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบกล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง เครื่องไฟฉุกเฉิน ระบบล่อฟ้า ระบบปั้มน้ำดี ระบบปั้มน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า

จำหน่าย ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเสียงประกาศ ระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด เครื่องตรวจจับควัน ระบบประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้, ไฟไหม้, ระบบเสียง, เครื่องตรวจจับควัน, ระบบประกาศ, ระบบเสียง

Fire Alarm System Lighting Protection System Protection Equipment ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำหน่ายท่อวาล์ว

alarm system ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , fire supression sysem ระบบดับเพลิงเพลิงไหม้แบบพิเศษ , lightning protection ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า • ระบบรักษาความปลอดภัย security system , ระบบรักษาความปลอดภัย cctv system ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, access control system ระบบควบคุมการเข้าออก , burglar aalrm

ออกแบบและรับเหมาเบ็ดเสร็จสำหรับระบบห้องสะอาด CLEANROOM ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบสัญญาณเหตุเพลิงไหม้และรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

alarm system ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , fire supression sysem ระบบดับเพลิงเพลิงไหม้แบบพิเศษ , lightning protection ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า • ระบบรักษาความปลอดภัย security system , ระบบรักษาความปลอดภัย cctv system ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, access control system ระบบควบคุมการเข้าออก , burglar aalrm

alarm systems)  รับออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ แจ้งเหตุ เตือนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ให้อพยพที่โดยรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน