ประเภทธุรกิจ

วิศวกร วิศวกร-ที่ปรึกษา ธุรกิจ-ที่ปรึกษา ก่อสร้าง-ผู้ออกแบบ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรโครงงานอุตสาหกรรม วิศวกรโยธา

รับงานติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม (piping system installation) โดยช่างเทคนิคผู้ชำนาญด้านงานเชื่อมประกอบท่อและติดตั้งระบบท่อโดยตรง พร้อมบริการ (ma)   เดินท่อท่อสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม-สุรา ยา (stainless sanitary pipe astm a - 270) เดินระบบท่อสตีมไอน้ำ ท่อน้ำมันร้อน ในระบบบอยเลอร์

รับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำประปา พร้อมทั้งปรับปรุงระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม รับบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา หรือน้ำดี ให้คำปรึกษา บริการออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา จัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา ทดสอบเดินระบบ ตรวจสอบวัดผลการทำงานทั้งระบบ อบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรผู้ดูแล

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมด้านโครงสร้าง ควบคุมงาน

ที่ปรึกษาด้านวิศวกร

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทผู้ให้บริการ Integrated EPC แห่งแรกของประเทศไทย บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ วิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ๖Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of

นำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท

ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา ให้บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสำหรับสาขาต่างๆเช่นน้ำมันและก๊าซโรงงานปิโตรเคมีอาคารโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแบบครบวงจรให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่หลากหลายในสาขาต่างๆ

เราเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการจัดการและการพัฒนาระดับโลก ธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เราเป็นที่ปรึกษาที่มีความหลากหลายไม่ซ้ำใครซึ่งนำเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสูงมากทั่วโลกซึ่งทำงานเพื่อตอบสนองความความต้องการ