ประเภทธุรกิจ

วิศวกร วิศวกร-ที่ปรึกษา ธุรกิจ-ที่ปรึกษา ก่อสร้าง-ผู้ออกแบบ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรโครงงานอุตสาหกรรม วิศวกรโยธา

งานวิศวกรรม วางแผนออกแบบ สร้างและติดตั้ง แรควางสินค้า shuttle racking system, พาเลทแรค pallet shuttle rack, ชั้นเก็บสต็อกสินค้า   ชั้นวางของชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม selective racking system ชั้นเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ อะไหล่สินค้าอุตสาหกรรม สำรวจพื้นที่ รับฟังความต้องการของลูกค้า และรับฟังปัญหาของลูกค้า

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมด้านโครงสร้าง ควบคุมงาน

ที่ปรึกษาด้านวิศวกร

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทผู้ให้บริการ Integrated EPC แห่งแรกของประเทศไทย บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ วิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ๖Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of

นำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท

ธุรกิจออกแบบและติดตั้งก่อสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นที่ปรึกษา ให้บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสำหรับสาขาต่างๆเช่นน้ำมันและก๊าซโรงงานปิโตรเคมีอาคารโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแบบครบวงจรให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่หลากหลายในสาขาต่างๆ

Smart Home, Comfortable Living ผู้ที่กำลังคิดจะสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่หรือรีโนเวท เพื่อการอยู่อาศัยของตัวเอง ครอบครัว ลูกหลาน หรือสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมด้วยระบบสมาร์ทโฮม เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิม อุ่นใจ ประหยัดและปลอดภัยตามสโลแกนของเราคือ สุขใจผู้อยู่อาศัย สบายใจลูกหลาน งบประมาณไม่บานปลาย

เราเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการจัดการและการพัฒนาระดับโลก ธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เราเป็นที่ปรึกษาที่มีความหลากหลายไม่ซ้ำใครซึ่งนำเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสูงมากทั่วโลกซึ่งทำงานเพื่อตอบสนองความความต้องการ