ประเภทธุรกิจ

วิศวกร วิศวกร-ที่ปรึกษา ธุรกิจ-ที่ปรึกษา ก่อสร้าง-ผู้ออกแบบ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรโครงงานอุตสาหกรรม วิศวกรโยธา

รับบริการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำประปา พร้อมทั้งปรับปรุงระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม   รับบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา หรือน้ำดี ให้คำปรึกษา บริการออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา จัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา ทดสอบเดินระบบ ตรวจสอบวัดผลการทำงานทั้งระบบ อบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรผู้ดูแล

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมด้านโครงสร้าง ควบคุมงาน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทผู้ให้บริการ Integrated EPC แห่งแรกของประเทศไทย บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ วิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ๖Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of

ที่ปรึกษาด้านวิศวกร

ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมทุกประเภท

นำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Smart Home, Comfortable Living ผู้ที่กำลังคิดจะสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่หรือรีโนเวท เพื่อการอยู่อาศัยของตัวเอง ครอบครัว ลูกหลาน หรือสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมด้วยระบบสมาร์ทโฮม เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิม อุ่นใจ ประหยัดและปลอดภัยตามสโลแกนของเราคือ สุขใจผู้อยู่อาศัย สบายใจลูกหลาน งบประมาณไม่บานปลาย

- บริการฝึกอบรมปั้นจั่น (เครน) ทุกชนิด, รถยก (Fork-Lift), รถกระเช้า, ลิฟท์ - บริการตรวจสอบ ทดสอบ (Test Load) เครน, รถยก, ลิฟท์, รถกระเช้าตามกฎหมาย อบรมรถกระเช้าไฟฟ้า, อบรมเครน, ปั้นจั่น, อบรมรถยก, ตรวจสอบรถยก, ทดสอบทาวเวอร์เครน, อบรมทาวเวอร์เครน, อบรมรถ X-Lift

ตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย หม้อไอน้ำ หม้อต้ม หม้ออบ และภาชนะรับแรงดัน, ระบบทำความเย็น เครน ปั้นจั่น ลิฟต์ขนสินค้า, รถบรรทุกดัดแปลง พาหนะใช้เชื้อเพลิง lpg/ngv / ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ และระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน / ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการผลิต และระบบที่เกี่ยวข้องทุกระบบ / ให้คำแนะนำ