ประเภทธุรกิจ

รับผลิตเครื่องจักรตามลูกค้าสั่ง จำหน่าย นำเข้าส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขายปลีกอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์

ไอโรบอส อิเล็กทรอนิคส์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

ให้บริการงานประมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์