ประเภทธุรกิจ

ขายปลีกอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

รับผลิตเครื่องจักรตามลูกค้าสั่ง จำหน่าย นำเข้าส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตเครื่องจักรตามลูกค้าสั่ง จำหน่าย,นำเข้าส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล

ให้บริการงานประมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์

ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์