ประเภทธุรกิจ

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ วาล์วควบคุม วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วหัวขับไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมการไหล เกจ์วัดแรงดัน อุปกรณ์วัดระดับ ฮีทเตอร์ชนิดต่างๆ เครื่องแปลงสัญญาณ-เครื่องอ่านค่า เครื่องมือวิเคราะห์ แบรนด์ดังระดับอินเตอร์ honeywell, keller, orion, superlok, eureka, itec, adept, baumer, fluidyne, finetek orion instruments

, schneider electric, square d, omron, fuji electric, moeller, เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน เครื่องป้องกันมอเตอร์ wip อุปกรณ์สวิทช์ไฟฟ้า-แป้นสวิทช์ เต้ารับ-เต้าเสียบปลั๊ก panasonic, b-ticino, clipsal, haco, philips leafstyle, schneider electric, nano ตู้คอนโทรลตู้เปล่า กล่องไฟ ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้ไซด์แบบธรรมดาและแบบกันน้ำไม่มีหลังคา-มีหลังคา

จำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า และ เครื่องควบคุมทางอุตสาหกรรม ทุกชนิด เครื่องมือ และ บริการในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัด, เครื่องควบคุม, เซนเซอร์ และ งานสอบเทียบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, อุณหภูมิ, หัวฉีด, ฮีตเตอร์, สั่งทำฮีตเตอร์

ศูนย์รวม เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ชั้นนำ รับซ่อม จำหน่าย ฮีตเตอร์ทุกชนิด แบบพิเศษสั่งทำได้ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และ อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคับเปิ้ล เทอร์โมสตัท เทอร์โมมิเตอร์เกจ์ เพรสเชอร์เกจ์ ฮีตเตอร์ครีบ

เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า- ทุกประเภท พร้อมรับซ่อมและสอบเทียบ, เครื่องจักรสำหรับงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า คอนเนคเตอร์, ฮีตเตอร์, น้ำยาอเนกประสงค์ คุณภาพสูง, เครื่องวัดโทรศัพท์

-- Good Price and Good Service -- 1.)อุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุม และ อัตโนมัติ Fuji Electric , Schneider Electric , Proface 2.) ฮีตเตอร์โรงงาน และ เทอร์โมคัปเปิล ( รับสั่งทำ) 3.)

จำหน่าย เอ็นโค๊ดเดอร์, คอนเน็กเตอร์, เครื่องมือวัด, Encoder . Leine and Linde . Encoder Tekel

จำหน่ายเครื่องวัด-ควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นทุกชนิด

จำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า และ เครื่องควบคุมทางอุตสาหกรรม ทุกชนิด เครื่องมือ และ บริการในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัด, เครื่องควบคุม, เซนเซอร์ และ งานสอบเทียบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, อุณหภูมิ, หัวฉีด, ฮีตเตอร์, สั่งทำฮีตเตอร์

จำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า และ เครื่องควบคุมทางอุตสาหกรรม ทุกชนิด เครื่องมือ และ บริการในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัด, เครื่องควบคุม, เซนเซอร์ และ งานสอบเทียบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, อุณหภูมิ, หัวฉีด, ฮีตเตอร์, สั่งทำฮีตเตอร์